WAT IS IEDEREEN GORILLA?

"Guerrilla Urbanism is the practice of re-claiming

an already in use space for another purpose."

Iedereen Gorilla strijdt voor steden op mensenmaat. Iedereen Gorilla wil de publieke ruimte weer publíeke ruimte maken: van de mensen, voor de mensen. En op maat en ritme van de mensen, in plaats van op maat en ritme van gemotoriseerd verkeer.

 

Iedereen Gorilla ijvert voor #ruimte voor samenleven en ontmoeten, #ruimte voor rust en natuur, #ruimte voor spel en creativiteit, en last but not least #ruimte voor duurzame mobiliteit, ruimte voor voetgangers, fietsers, steppers, loopfietsen, skateboards, rollators, ... . 

 • Iedereen Gorilla activeert en inspireert bewoners om hun straat te herdenken.

 • Iedereen Gorilla ondersteunt Gorilla's en wanna-be-Gorilla's in de ontwikkeling en uitvoering van hun Gorilla-acties.

 • Iedereen Gorilla verzamelt, verspreidt goeie en inspirerende acties en processen.

 • Iedereen Gorilla verbindt en stimuleert de dialoog in de tussenruimte tussen burgers en overheid.

Lees er meer over in ons pamflet.

WAT DOET EEN GORILLA?

 • Een Gorilla onderneemt kleine tijdelijke Gorilla-acties in haar/zijn straat of buurt om op lange termijn de leefbaarheid, de verkeersveiligheid, sociale cohesie en duurzame mobiliteit te verhogen.

 • Een Gorilla herwint de ruimte (parkeerplaats, straat, ...) en vult ze opnieuw in.
 • Een Gorilla geeft met haar/zijn actie
  • een signaal aan beleid, planners en medebewoners,
  • een suggestie voor verbetering
  • een aanzet tot dialoog.
 • Een Gorilla is een gebruiker van de ruimte en vertrekt vanuit de vraag: op welke soort plek wil ik wonen?
 • Een Gorilla zoekt antwoorden op lokale uitdagingen.

 

Noot: De Gorilla is een bedreigde diersoort, is heel zachtaardig, leeft in familiegroepen en is van nature vreedzaam en weinig luidruchtig.

 

"What really happens when citizens take the

shaping of the city into their own hands? "