What really happens when citizens take the shaping of the city into their own hands...

TU_materialendesign.png

In deze gids vind je alles dat je nodig hebt voor weldoordachte en mooi uitgevoerde tijdelijke ingrepen in jouw buurt. Tips over materiaal en uitvoering van straatmeubilair, groen in de straat, wegmarkeringen, … . Een praktische must-read voor elke Gorilla. 

http://tacticalurbanismguide.com/guides/tactical-urbanists-guide-to-materials-and-design/

gids - Tactical Urbanism Guide to Materials and Design

urbanstitches.png

Over de publieke ruimte die opnieuw publiek moet worden en hoe dat dan zou kunnen. Een oproep aan beleidsmakers om echt te luisteren naar burgers.

Voorbeelden van kleine en grote burgerinitiatieven in België: oa. picnic the streets, 1030/0, de pompoenpiraat, filter café filtré … . 

Download hier het volledige dossier.

Dossier - Gemeente op mensenmaat

dossierleefbaarh.jpg

Wat is leefbaarheid eigenlijk? Wat is belangrijk voor een leefbare straat, buurt, gemeente?

 

1. Verkeersveiligheid

2. Voorzieningen  voor voetgangers en fietsers

3. Oversteekbaarheid

4. Belevingswaarde van publieke ruimte

5. Bereikbaarheid

6. Luchtkwaliteit

7. Geluidshinder

8. Licht- en geurhinder

Download hier het volledige dossier.

dossier - Verkeersleefbaarheid

criticalmassleuven.jpg

 

Fietslogo's schilderen is 1 ding. Als je dan ook massaal de straat op fietst, dan word je boodschap uiteraard een pak duidelijker. organiseer een critical mass in jouw gemeente!

http://www.critical-mass.be/

Beweging - Critical mass

streetfilmTU.jpg

Een fijne productie van streetfilm over het hoe en waarom van tactical urbanism. Met inspirerende ideeën voor in jouw straat!


https://vimeo.com/220812813 

video - Transform your city with tactical urbanism

dossierautocol.jpg

Inspirerende voorbeelden van autoluwe en autovrije steden in binnen- en buitenland. 

En over acties van burgers als katalysator.

Download hier het volledige dossier. 

dossier - Autovol, autoluw, autovrij

wildebrass.jpg

Een organisatie in Kortrijk die verborgen groene ruimte in de stad omvormt tot speelruimte voor kinderen. 

> website - https://www.wildebras.org/ 

> video: Adventure Playground: over echt spelen en over hoe kinderen zelf hun speeltuin creëren.

 

organisatie- Wildebras

depave.jpg

Ontharden? Voor Depave is het simpel: met een stevige boormachine en schoppen in de hand verwijder je asfalt en beton. Bloemen, bomen, waterpartijtjes, … komen in  de plaats en zorgen voor een gezondere omgeving. 

https://depave.org/about/ 

 

Gids -  Depave

bettervlockk.jpg

Een inspirerende organisatie die burgers ondersteunt om hun buurt leefbaarder te maken. Of over hoe mensen zelf hun leefomgeving vorm geven. Ontwierpen de Better Block Box om in een handomdraai je straat om te toveren. 

>website - http://betterblock.org/

>tool - Wikiblock met inspiratie om straatmeubilair te maken. 

>video - TED-Talk van oprichter Jason Roberts

>facebookpagina vol nspiratie zat op de 

organisatie- The Better Block

paternosterwoonerf.jpg

Een hoop inspirerende beelden van overal.

#Ruimte voor de zachte weggebruiker

#Ruimte voor spel en creativiteit

#Ruimte voor samenleven en ontmoeten

#Ruimte voor rust en natuur

Laat je hier verrassen

 

foto -foto's dus

tactucialurbanismvol2.jpg

Tactical Urbanism Guide met uitgebreide inleiding over het ontstaan van tactical urbanism en voorbeelden als Pavement to Parks, Depave, Site Pre-Vitalization, Pop-Up Town Hall, Informal Bike Parking, Intersection Repair, Ad-Bustin, Reclaimed Setbacks, Park Mobile, Weed Bombing, Micro-Mixing, Park-Making, and Camps.

Gids - Tactical Urbanism

fixthemix.jpg

Fix the mix is een nieuwe visie op de 30 km zone. Een MIX-wijk is een wijk binnen de bebouwde kom waar het prettig en veilig fietsen is zonder fietspaden. Dat kan een zuivere woonwijk zijn, een meer gemengde wijk of een stadscentrum of dorpskern.

Download hier de volledige tekst. 

 

visie- Fix the mix